Rock wall-2

Allt ingår - arbete, material.

Rock Wall är en stenmur som görs av skulpturbeton med akrylpolymerer och mikrofiber.
Ytan är lätt och mycket starkare än natursten.
Endast kvalitets-, miljö- och certifierade material används för tillverkning.
Att ta hand om väggen är enkelt:
- Ingen rädsla för temperatursvängningar.
- Ingen rädsla för ultravioletta strålar. (Håller färgen perfekt under hela användningstiden.)
- Mycket starkt, vandalresistent, monolitiskt beläggning.
- Lätt att rengöra och tvätta. (Inte rädd för olika vätskor och rengöringsmedel.)
- Du kan välja vilken som helst stenstruktur och färg!